Kleuterdans

Begint je kleuter spontaan te zingen en dansen als het muziek hoort, lees dan beslist even verder!

Rennen, springen, rollen, kruipen vallen en dan weer opstaan...
Een kleuter ontdekt de wereld om zich heen en is daarbij constant in beweging.

Tijdens kleuterdans krijgt uw kleuter creatieve dans- en bewegingslessen die op fantasierijke wijze de lichamelijke ontwikkeling bevorderen. Het is een levendige les die bestaat uit samen dansen, zingen, spelen en ontdekken.
Dans- en bewegingsspel dragen bij aan de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn, de sociale en communicatieve vaardigheden, het leren door ervaren, de concentratie, het samenwerken en zelfvertrouwen van je kind.

De doelgroep bestaat uit peuters (meisjes en jongens) van 3 - 4 jaar die graag bewegen. Ze spelen op een manier waar veel beweging aan te pas komt, houden van rennen en springen en beginnen spontaan te dansen en zingen als ze muziek horen.